Lege Oharra eta Pribatutasun Politika

  1. Nor da zure datuak tratatzeko arduraduna?

JESUS MARIA ARTUTXA SAN SEBASTIAN – IKATZATABERNA.EUS

NIF 15938829-J

PLAZA BERRIA, 6

20400 TOLOSA

GIPUZKOA

Helbide elektronikoa: info@ikatzataberna.eus

Telefonoa: 943 67 49 13

2. Zer datu mota ditugu zure inguruan eta nola lortu ditugu?

Bezero eta hornitzaile gisa ditugun datu pertsonalen kategoriak honako hauek dira:

1. Identifikazio-datuak

2. Posta-helbideak edo helbide elektronikoak

3. Datu ekonomikoak eta transakzioei buruzkoak (bezeroak)

Goian aipatutako datu guztiak zugandik lortu ditugu, edo zugandik zuzenean, informazio-formularioaren, eskaeraren, kontratu-proposamenaren eta abarren bidez, eta zureedo enpresaren betebeharra izango da datuak eguneratzea, aldatuz gero.

3. Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Pertsona interesdunek emandako datuak tratatzen ditugu, salmenten, salmenta ondoko zerbitzuaren, zerbitzuen kalitatearen eta abarren arloan egindako prozedura espezifikoetatik eratorritako jarduerak kudeatzeko. Horrela, haien datuak erabiliko ditugu ekintza hauetakoren bat egiteko:

1. Eskatzen diguten informazioa bidaltzea, gure webguneko harremanetarako formularioaren bidez edo gure enpresarekin harremanetan jartzeko beste edozein bideren bidez.

2. Bezero potentzialei zein gure bezeroei beren intereseko produktu eta zerbitzuen eskaintzak ematea

3. Gure bezeroen administrazio-, zerga- eta kontabilitate-kudeaketa egitea.

4. Gogobetetasun-inkestak, merkatu-azterketak eta abar egitea, eskaintza egokienak eta zerbitzuaren kalitate optimizatua eskaini ahal izateko, eta abar.

3. Zertarako tratatzen ditugu zure datuak?

Pertsona interesdunek emandako datuak tratatzen ditugu, salmenten, salmenta ondoko zerbitzuaren, zerbitzuen kalitatearen eta abarren arloan egindako prozedura espezifikoetatik eratorritako jarduerak kudeatzeko. Horrela, haien datuak erabiliko ditugu ekintza hauetakoren bat egiteko:

1. Eskatzen diguten informazioa bidaltzea, gure webguneko harremanetarako formularioaren bidez edo gure enpresarekin harremanetan jartzeko beste edozein bideren bidez.

2. Bezero potentzialei zein gure bezeroei beren intereseko produktu eta zerbitzuen eskaintzak ematea

3. Gure bezeroen administrazio-, zerga- eta kontabilitate-kudeaketa egitea.

4. Gogobetetasun-inkestak, merkatu-azterketak eta abar egitea, eskaintza egokienak eta zerbitzuaren kalitate optimizatua eskaini ahal izateko, eta abar

4. Zenbat denborarako gordeko ditugu zure datuak?

Bezero potentzialekin eta bezeroekin lotutako pertsona fisikoei buruz harremanetarako eta/edo informazioa biltzeko formularioen bidez biltzen ditugun datu pertsonalak gorde egingo dira interesdunak datu horiek ezabatzea eskatzen ez duen bitartean. Gure bezeroek eta hornitzaileek emandako datuak alderdien arteko merkataritza-harremanak irauten duen bitartean gordeko dira, betiere gaiaren arabera kontserbatzeko legezko gutxieneko epeak errespetatuz.

Nolanahi ere, datu pertsonalak gorde egingo ditugu arrazoiz beharrezkoa den aldian, kontuan hartuta planteatzen diren arazoei erantzuteko edo arazoak konpontzeko, hobekuntzak egiteko, zerbitzu berriak aktibatzeko eta aplikatu beharreko legeriak eskatzen dituen baldintzak betetzeko ditugun beharrak. Horrek esan nahi du zentzuzko denbora-tarte batean gorde ditzakegula zure datu pertsonalak, baita gure produktuak erabiltzeari utzi dionetik edo web-orri hau erabiltzeari utzi dionetik ere. Epe horren ondoren, zure datu pertsonalak ezabatu egingo dira gure sistema guztietatik.

5. Zein da datuak tratatzeko legitimazio-oinarria?

Datuen tratamendu motaren arabera, legitimazio-oinarria honako hau da:

TRATAMENDUA

Kontabilitatearen kudeaketa: fakturazioaren kudeaketa bezero eta/edo hornitzaileekin

Kudeaketa fiskala: atxikipenak, hobariak eta abar aplikatzea.

Administrazio-kudeaketa: logistikaren kudeaketa, biltegia, bezeroari ematea, salgaiak jasotzea, etab.

Marketina: gure bezeroei edo iraganean informazioa eskatu diguten pertsonei zuzendutako gure produktu edo zerbitzuei buruzko merkataritza-ekintzak, gure bezeroei gogobetetze-inkestak egitea barne.

LEGITIMAZIO-OINARRIA

Alderdien arteko kontratu-harremana mantentzea, garatzea eta kontrolatzea

Alderdien arteko kontratu-harremana mantentzea, garatzea eta kontrolatzea; legezko betebeharrak betetzea

Alderdien arteko kontratu-harremana mantentzea, garatzea eta kontrolatzea

Interesdunaren beraren (bezero potentzialak) baimen libre eta zalantzarik gabea, jakinarazten dizugu baimen hori kentzeak ezin duela inola ere baldintzatu alderdien artean dagoen kontratua gauzatzea; konpainiak interes legitimoa du interesdunek iraganean lortutako edo eskatutako produktuen edo zerbitzuen antzekoak sustatzeko eta merkaturatzeko.

Zure datu pertsonalak ematen ez badituzu, ezin izango da kontratua betearazi, ez eta legezko betebeharrak edo botere publikoen ondoriozkoak bete ere.

6. Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio datuak?

Zure datu pertsonalak ez dizkiogu lagako zure zuzeneko marketin-ekintzetan erabili nahi dituen hirugarren enpresa bati, horretarako berariazko baimena eman digun kasuan izan ezik.

Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak administrazio publikoko erakundeei eta agintari eskudunei eman ahal dizkiegula, legez eskatzen dizkiguten kasuetan edo, fede onez jokatuta, ekintza hori prozesu judizial bat betetzeko, edozein erreklamazio edo demanda juridikori erantzuteko, edo enpresaren edo haren bezeroen eta, oro har, publikoaren eskubideak babesteko beharrezkotzat jotzen dugun kasuetan.

Jakinarazten dizugu zure datuak ez direla hirugarrenei lagako edo jakinaraziko; enpresa da datuak tratatzeko eta zaintzeko arduradun bakarra.

Datu pertsonalak hirugarren pertsonei edo enpresei ematen dizkiegu (adibidez, gure web-orria administratzen edo kontratatutako zerbitzuak gauzatzen laguntzen diguten Interneteko zerbitzuen hornitzaileak, euskarri eta mantentze informatikoko enpresak, logistikako enpresak, gestoriak eta aholkularitza fiskal eta kontablea, etab.). Nolanahi ere, hirugarren pertsona edo enpresa horiek gure segurtasun-maila berberak izan behar dituzte uneoro, beren datu pertsonalei dagokienez, eta, beharrezkoa denean, legezko konpromisoen bidez lotuta egongo dira, beren datu pertsonalak modu pribatuan eta seguruan gordetzeko eta informazioa enpresaren jarraibide espezifikoei jarraiki soilik erabiltzeko.

7. Datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea?

Ez dago aurreikusita datuak hirugarren herrialdeetara transferitzea.

8. Zein dira interesdun gisa dituzun eskubideak?

Edozein pertsonak du eskubidea berari dagozkion datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko. Zehazki, interesdunek beren datu pertsonalak eskuratzeko eskubidea eska dezakete, bai eta formatu erkidean eta irakurketa mekanizatuan jaso ere, tratamendua bitarteko elektronikoen bidez egiten bada (eramangarritasun-eskubidea).

Era berean, interesdunek datu okerrak zuzentzeko eskubidea eska dezakete, edo, hala badagokio, ezabatzeko eska dezakete, baldin eta, besteak beste, datuak jada ez badira beharrezkoak bildu ziren helburuetarako.

Osagarri gisa, egoera jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua mugatzea eskatu ahal izango dute, edo, egoera jakin batzuetan eta beren egoera bereziarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egiteko eskubidea baliatu ahal izango dute. Datuak tratatzeari utziko diogu, premiazko arrazoi legitimoak daudenean izan ezik, edo erreklamazio posibleen egikaritza edo defentsa, edo aplikatu beharreko araudian ezarritako salbuespenak.

Era berean, jakinarazten dizugu eskubidea duzula emandako baimenak edozein unetan kentzeko, baina horrek ez duela eraginik izango kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Era berean, erabiltzaileari jakinarazten zaio edozein unetan balia ditzakeela eskubide horiek, eta, horretarako, idatziz bidaltzen zaizkigula legezko ohar honen 1. azalpenean agertzen diren harremanetarako datuak, NANaren edo legezko identifikazio-dokumentuaren kopia erantsita.

Zuk ere eskubidea izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko, batez ere zure eskubideak baliatzean gogobetetzerik lortu ez duzunean. www.agpd.es

Bestalde, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatutakoaren arabera, konpromisoa hartzen dugu posta elektronikoaren bidez publizitaterik ez bidaltzeko, aurretik hartzailearen berariazko baimena jaso gabe. Erabiltzaileak publizitatea bidaltzearen aurka egin ahal izango du, dagokion laukitxoa markatuta.